Njoftime pune spak

Njoftim mbi shpalljen Specialist Arkivi, në Sektorin e Protokoll Arkivit, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Dokumentacionit dhe Shërbimeve, pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në pozicionin

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Kodet Ligjet për Prokurorinë Legjislacioni Penal AKTE NËNLIGJORE Ligje të tjera Legjislacion Ndërkombëtar Njoftime Media Prokuroria e Posaçme BKH Vende Vakante Prokuroria e Posaçme BKH Programi i Transparencës PROGRAMI I TRANSPARENCËS SPAK PROGRAMI …

Njoftim mbi shpalljen Specialist Arkivi, në Sektorin e Protokoll Arkivit, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Dokumentacionit dhe Shërbimeve, pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në pozicionin Read More »

Njoftim mbi shpallje për lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë për kategorinë e ulët drejtuese, në pozicionin Përgjegjës i Sektorit të Sistemeve, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit, pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Kodet Ligjet për Prokurorinë Legjislacioni Penal AKTE NËNLIGJORE Ligje të tjera Legjislacion Ndërkombëtar Njoftime Media Prokuroria e Posaçme BKH Vende Vakante Prokuroria e Posaçme BKH Programi i Transparencës PROGRAMI I TRANSPARENCËS SPAK PROGRAMI …

Njoftim mbi shpallje për lëvizje paralele dhe ngritje në detyrë për kategorinë e ulët drejtuese, në pozicionin Përgjegjës i Sektorit të Sistemeve, në Drejtorinë e Teknologjisë së Informacionit, pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Read More »

Njoftimin mbi shpalljen e listës përfundimtare të fituesit për procedurën për pranimin në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive,Specialist në Sekretarinë Administrative pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, kategoria IV-1

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Kodet Ligjet për Prokurorinë Legjislacioni Penal AKTE NËNLIGJORE Ligje të tjera Legjislacion Ndërkombëtar Njoftime Media Prokuroria e Posaçme BKH Vende Vakante Prokuroria e Posaçme BKH Programi i Transparencës PROGRAMI I TRANSPARENCËS SPAK PROGRAMI …

Njoftimin mbi shpalljen e listës përfundimtare të fituesit për procedurën për pranimin në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive,Specialist në Sekretarinë Administrative pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, kategoria IV-1 Read More »

Njoftimin mbi shpalljen e listës paraprake të fituesit për procedurën për pranimin në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive,Specialist në Sekretarinë Administrative pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, kategoria IV-1

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Kodet Ligjet për Prokurorinë Legjislacioni Penal AKTE NËNLIGJORE Ligje të tjera Legjislacion Ndërkombëtar Njoftime Media Prokuroria e Posaçme BKH Vende Vakante Prokuroria e Posaçme BKH Programi i Transparencës PROGRAMI I TRANSPARENCËS SPAK PROGRAMI …

Njoftimin mbi shpalljen e listës paraprake të fituesit për procedurën për pranimin në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive,Specialist në Sekretarinë Administrative pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, kategoria IV-1 Read More »

Njoftimin mbi rezultatet e verifikimit për pranimin në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, Specialist në Sekretarinë Administrative pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, kategoria IV-1

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Kodet Ligjet për Prokurorinë Legjislacioni Penal AKTE NËNLIGJORE Ligje të tjera Legjislacion Ndërkombëtar Njoftime Media Prokuroria e Posaçme BKH Vende Vakante Prokuroria e Posaçme BKH Programi i Transparencës PROGRAMI I TRANSPARENCËS SPAK PROGRAMI …

Njoftimin mbi rezultatet e verifikimit për pranimin në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, Specialist në Sekretarinë Administrative pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, kategoria IV-1 Read More »

Njoftimin mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, Specialist në Sekretarinë Administrative pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në pozicionin

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Kodet Ligjet për Prokurorinë Legjislacioni Penal AKTE NËNLIGJORE Ligje të tjera Legjislacion Ndërkombëtar Njoftime Media Prokuroria e Posaçme BKH Vende Vakante Prokuroria e Posaçme BKH Programi i Transparencës PROGRAMI I TRANSPARENCËS SPAK PROGRAMI …

Njoftimin mbi rezultatet e verifikimit paraprak për pranimin në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, Specialist në Sekretarinë Administrative pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në pozicionin Read More »

Njoftim mbi përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele për kategorinë ekzekutive, Specialist në Sekretarinë Administrative pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në pozicionin

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Kodet Ligjet për Prokurorinë Legjislacioni Penal AKTE NËNLIGJORE Ligje të tjera Legjislacion Ndërkombëtar Njoftime Media Prokuroria e Posaçme BKH Vende Vakante Prokuroria e Posaçme BKH Programi i Transparencës PROGRAMI I TRANSPARENCËS SPAK PROGRAMI …

Njoftim mbi përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele për kategorinë ekzekutive, Specialist në Sekretarinë Administrative pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në pozicionin Read More »

Njoftimin mbi rezultatet e verifikimit për lëvizje paralele për kategorinë ekzekutive, Specialist në Sekretarinë Administrative pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në pozicionin

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Kodet Ligjet për Prokurorinë Legjislacioni Penal AKTE NËNLIGJORE Ligje të tjera Legjislacion Ndërkombëtar Njoftime Media Prokuroria e Posaçme BKH Vende Vakante Prokuroria e Posaçme BKH Programi i Transparencës PROGRAMI I TRANSPARENCËS SPAK PROGRAMI …

Njoftimin mbi rezultatet e verifikimit për lëvizje paralele për kategorinë ekzekutive, Specialist në Sekretarinë Administrative pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në pozicionin Read More »

Njoftimin mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele për kategorinë ekzekutive, Specialist në Sekretarinë Administrative pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në pozicionin

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Kodet Ligjet për Prokurorinë Legjislacioni Penal AKTE NËNLIGJORE Ligje të tjera Legjislacion Ndërkombëtar Njoftime Media Prokuroria e Posaçme BKH Vende Vakante Prokuroria e Posaçme BKH Programi i Transparencës PROGRAMI I TRANSPARENCËS SPAK PROGRAMI …

Njoftimin mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizje paralele për kategorinë ekzekutive, Specialist në Sekretarinë Administrative pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në pozicionin Read More »

Njoftim shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbim civil pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në pozicionin Specialist në Sekretarinë Administrative

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Kodet Ligjet për Prokurorinë Legjislacioni Penal AKTE NËNLIGJORE Ligje të tjera Legjislacion Ndërkombëtar Njoftime Media Prokuroria e Posaçme BKH Vende Vakante Prokuroria e Posaçme BKH Programi i Transparencës PROGRAMI I TRANSPARENCËS SPAK PROGRAMI …

Njoftim shpallje për lëvizje paralele dhe pranim në shërbim civil pranë Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar në pozicionin Specialist në Sekretarinë Administrative Read More »