spak.gov.al

Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar

Rreth Nesh

Prokuroria e Posaçme ushtron ndjekjen penale dhe …

Prokuroria e Posaçme dhe Njësia e Posaçme Hetimore …

Prokuroria e Posaçme përbëhet nga  drejtuesi i prokurorisë dhe…

Misioni Ynë

Prokuroria e Posaçme ushtron ndjekjen penale dhe përfaqëson akuzën në emër të shtetit para Gjykatave të posaçme, merr masa dhe mbikëqyr ekzekutimin e vendimeve penale,si dhe kryen detyra të tjera të ngarkuara me ligj. Prokuroria e Posaçme i kryen funksionet e saj në mënyrë të pavarur, nëpërmjet prokurorëve të posaçëm, të cilët emërohen nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë në përputhje me këtë ligj.

Njoftimet e Fundit

Galeria

Institucionet

Adresa

Copyright © SPAK 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara.