spak.gov.al

Drejtuesit tanë

Punonjësit e BKH-së supervizohen dhe operojnë vetëm nën drejtimin e Drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme dhe Prokurorëve të Posaçëm të Prokurorisë së Posaçme. Drejtori dhe Nëndrejtori i BKH-së janë përgjegjës për menaxhimin tonë të përditshëm.

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al