URDHËR

Në cilësinë e Drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizaur, bazuar në nenin 15, paragrafi 2 gërma “a”, nenit 24 të Ligjit 95/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të Luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” i ndryshuar si dhe njoftimit në faqen zyrtare të SPAK,

U R DH Ë R O J:

1. Publikimin në faqen zyrtare të SPAK të listës emërore të kandidatëve të cilët kanë aplikuar për pozicionin Koordinator për Marrëdhënien më Median, si më poshtë:

1. Alba Dhimitraq Nikolla;
2. Arbia Aldjan Braçe;
3. Ambra Agim Durro;
4. Arjan Hajri Osmani;
5. Adela Dilaver Danaj;
6. Adelina Dostan Banush;
7. Anri Besim Bala;
8. Blerta Bashkim Shpata;
9. Belinda Arben Mero;
10. Dritan Arben Idrizi;
11. Deniz Jani Çupi;
12. Denion Dhimitër Ndrenika;
13. Erion Fahri Delvina;
14. Elis Hariz Kuçi;
15. Gentiana Beqir Iseberi;
16. Harilla Anastas Koçi;
17. Idena Bujar Visha;
18. Ina Llaqi Allkanjari;
19. Kristi Jeras Tuka;
20. Orjana Ramadan Çenko;
21. Qani Shyqyri Sulku;
22. Rinald Riza Bregasi;
23. Xhuljeta Agim (Theodhor) Krasta;
24. Ylli Nazif Muhaj;
25. Zhaneta Astrit Tomçini.

2. Kandidatët do të lajmërohen nëpërmjet një njoftimi të dytë në faqen zyrtare të SPAK nëse kanë plotësuar të gjitha kriteret formale për dorëzimin e dokumentacionit sipas shpalljes;
3. Kandidatët e skualifikuar do të lajmërohen në email-in personal mbi arsyet e skualifikimit;
4. Intervista e strukturuar me gojë do të kryhet në datën 10.08.2021 brenda ambienteve të Prokurorisë së Posaçme, Rruga: “Jordan Misja” dhe kandidatët do të njoftohen individualisht mbi orarin;
5. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al