URDHËR

Në cilësinë e Drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizaur, bazuar në nenin 15, paragrafi 2 gërma “a”, nenit 24 të Ligjit 95/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Institucioneve për të Luftuar Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar” i ndryshuar si dhe njoftimeve në faqen zyrtare të SPAK

URDHËROJ:

1. Publikimin në faqen zyrtare të SPAK të listës emërore të kandidatëvë të cilët kalojnë në fazën e intervistës së strukturuar me gojë, si më poshtë vijon:

1. Alba Dhimitraq Nikolla;
2. Belinda Arben Mero;
3. Denion Dhimtër Ndrenika;
4. Deniz Jani Çupi;
5. Elis Haris Kuçi;
6. Erion Fahri Delvina;
7. Harilla Anastas Koçi;
8. Orjana Ramadan Çenko;
9. Qani Shyqyri Sulku;
10. Rinald Riza Bregasi;
11. Xhuljeta Agim (Theodhor) Krasta;
12. Zhaneta Astrit Tomçini.

2. Intervista e strukturuar me gojë do të kryhet në datën 10.08.2021 brenda ambienteve të Prokurorisë së Posaçme, Rruga: “Jordan Misja” dhe kandidatët do të njoftohen individualisht mbi orarin.

3. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al