SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

 

Kategoria ekzekutive: III-b

Shpallje per 1 specialist arkiv protokoll

Shkarko dokumentin e plote

Shpallje per 1 specialist BNJ

Shkarko dokumentin e plote

Shpallje per 3 specialist finance

Shkarko dokumentin e plote

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al