NJOFTIM PËRFUNDIMTAR PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

 

Në zbatim të nenit 22 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, Ligjit Nr. 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, dhe Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Byroja Kombëtare e Hetimit, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se është kandidati fitues për pozicionin:

 

  • Specialist i Burimeve Njerëzore në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore – Kategoria III-b.

 

  • Nertila Fejzo

     

 

Në zbatim të nenit 22 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, Ligjit Nr. 97/2016 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”, dhe Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Byroja Kombëtare e Hetimit, në përfundim të procedurës së pranimit në shërbimin civil, njofton se është kandidati fitues për pozicionin:

 

  • Specialist (Sekretari – Protokolli) në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore – Kategoria III-b.

 

  • Rovena Çoka
  • Eglantina Daulle

Njoftimet e Fundit

Adresa
All Rights Reserved: Spak.gov.al