Njoftim për shtyp datë 20.04.2023

Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar ka shqyrtuar ankimin e subjektit Ylli Ndroqi dhe me vendimin e datës 20.04.2023 ka vendosur:

Lënien në fuqi të vendimit nr.17, datë 03.11.2022 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar e cila ka vendosur:

Konfiskimin e pasurive të subjektit/shtetasit Ylli Ndroqi (alias Xhemail Pasmaçiu) dhe personit të lidhur me të, shtetases Mimoza Ndroqi, sekuestruar me vendimet nr. 16 datë 01.08.2020 dhe nr. 15 datë 03.06.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, e konkretisht:

 1. Pasuria e llojit “truall”, me nr. 66/1, Zona Kadastrale 3896, volumi 1, faqja 99, me sipërfaqe 300 m2, e regjistruar me datë 24.04.2019, me adresë: Zbarqe, Tiranë.
 2. Pasuria e llojit “njësi shërbimi”, me nr. 1/460-ND, Zona Kadastrale 8140, volumi 34, faqja 39, me sipërfaqe totale 43.7 m2, e regjistruar me datë 26.01.2018, me adresë: Tiranë.
 3. Pasuria e llojit “arë”, me nr. 40/82, Zona Kadastrale 2735, volumi 10, faqja 87, me sipërfaqe totale 67.3 m2, e regjistruar me datë 10.05.2017, me adresë: Tiranë.
 4. Pasuria e llojit “truall”, me nr. 1/460, Zona Kadastrale 8140, volumi 20, faqja 132, me sipërfaqe totale 15 m2, e regjistruar me datë 15.02.2016, me adresë: Tiranë.
 5. Pasuria e llojit “truall”, me nr. 40/85, Zona Kadastrale 2735, volumi 10, faqja 90, me sipërfaqe totale 2026 m2, e regjistruar me datë 10.05.2017, me adresë: Mullet, Tiranë.
 6. Pasuria e llojit “pyll”, me nr. 183/2, Zona Kadastrale 2380, volumi 7, faqja 151, me sipërfaqe totale 100 000 m2, e regjistruar me datë 28.01.2016, me adresë: Lanabregas, Tiranë.
 7. Automjeti i tipit autoveturë, marka “Mercedes-Benz”, modeli S600, ngjyra e zezë, me targa AA 007 YN, me numër shasie WDD2229761A292537, në pronësi të shtetasit Ylli Ndroqi.
 8. Automjeti i tipit autoveturë, marka “BMW”, modeli 760LI, ngjyra e zezë, me targa AA 007 AV, me numër shasie WBAKB01040C952626, në pronësi të shtetasit Ylli Ndroqi.
 9. Automjeti i tipit autoveturë, marka “Mercedes-Benz”, modeli S600, ngjyra e zezë, me targa CD 6901 A, me numër shasie WDD2229761A292537, në pronësi të shtetasit Ylli Ndroqi.
 10. Automjeti i tipit autoveturë, marka “Rolls Royce”, modeli PHANTOM, ngjyra e zezë, ma targë AA 001 YN, me numër shasie SCA688L02KU103906, në pronësi të shtetases Mimoza Ndroqi.
 11. 51% të kuotave të shoqërisë “Landon” sh.p.k., me NIPT K92226004H, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi.
 12. Kuotat dhe aksionet e shoqërisë “YLDON” sh.p.k, me NIPT K31618007S, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi.
 13. Kuotat dhe aksionet e shoqërisë “RENDON OIL” sh.p.k., me NIPT L57716501I.
 14. Kuotat dhe aksionet e shoqërisë “DON – UCD” sh.p.k., me NIPT L51326022D, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi.
 15. 80% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “Ecogades Landon Balcan” sh.a., me NIPT L22006005S, me aksioner shoqërinë “Landon”, përfaqësuar nga shtetasi Ylli Ndroqi.
 16. 30% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “CHANNEL ONE” sh.p.k., me NIPT K12412002L, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi.
 17. 50% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “P S 31” sh.p.k., me NIPT L42215016R, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi.
 18. 80% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “INTERKINEX” sh.p.k., me NIPT J71506006T, me aksioner shoqërinë “YLDON”, përfaqësuar nga shtetasi Ylli Ndroqi.
 19. 60% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “ORA” sh.a., me NIPT K71505003O, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi dhe të masës 40% të kuotave në emër të shtetases Mimoza Ndroqi.
 20. Kuotat dhe aksionet e shoqërisë “REN-DON” sh.p.k., me NIPT L41622002A, në emër të shtetasit Ylli Ndroqi.
 21. 50% të kuotave dhe aksioneve të shoqërisë “ALBANIA BAY MARINE” sh.p.k., me NIPT L61307081M, me aksioner shoqërinë “YLDON”, përfaqësuar nga shtetasi Ylli Ndroqi.
 22. Pasuria e paluajtshme e llojit “truall”, me sipërfaqe 8 781 m2, dhe sipërfaqe ndërtimi 3 038 m2, me nr. pasurie 4/268, Volumi 26, Faqja 49, Zona Kadastrale 8130, me adresë: rruga “Aleksandër Moisiu”, Tiranë.
 23. Pasuria e paluajtshme e llojit “njësi”, me sipërfaqe 150 m2, me nr. pasurie 2/276-N155, Volumi 39, Faqja 191, Zona Kadastrale 8160, me adresë: Bulevardi “Bajram Curri”, Tiranë, (godina ETC, shk.2, kat.10).
 24. Pasuria e paluajtshme e llojit “njësi”, me sipërfaqe 18.3 m2, me nr. pasurie 2/276-N12, Volumi 39, Faqja 38, Zona Kadastrale 8160, me adresë: Bulevardi “Bajram Curri”, Tiranë, (godina ETC, kati përdhes, njësia nr.12).
 25. Pasuria e paluajtshme e llojit “njësi”, me sipërfaqe 195.1 m2, me nr. pasurie 2/276-N153, Volumi 39, Faqja 189, Zona Kadastrale 8160, me adresë: Bulevardi “Bajram Curri”, Tiranë, (godina ETC, kat.10, njësia nr.153).
 26. Pasuria e paluajtshme e llojit “garazh”, me sipërfaqe 29.4 m2, me nr. pasurie 2/276-G34, Volumi 38, Faqja 245, Zona Kadastrale 8160, me adresë: Bulevardi “Bajram Curri”, Tiranë, (godina ETC, kat.-1, garazhi nr.34).

 

Njoftimet e Fundit

Njoftim për shtyp (Datë 09.12.2023)

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Kodet Ligjet për...

Read More
Njoftim për shtyp (Datë 08.12.2023)

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Kodet Ligjet për...

Read More
Njoftim për shtyp (Datë 06.12.2023)

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Kodet Ligjet për...

Read More

Copyright © SPAK 2023. Të gjitha të drejtat e rezervuara.