Njoftime pune bkh

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL LLOJI I DIPLOMËS “EKONOMI DEGA FINANCË” NIVELI MINIMAL I DIPLOMËS “MASTER SHKENCOR/MASTER PROFESSIONAL”

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Kodet Ligjet për Prokurorinë Legjislacioni Penal AKTE NËNLIGJORE Ligje të tjera Legjislacion Ndërkombëtar Njoftime Media Prokuroria e Posaçme BKH Vende Vakante Prokuroria e Posaçme BKH Programi i Transparencës PROGRAMI I TRANSPARENCËS SPAK PROGRAMI …

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL LLOJI I DIPLOMËS “EKONOMI DEGA FINANCË” NIVELI MINIMAL I DIPLOMËS “MASTER SHKENCOR/MASTER PROFESSIONAL” Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE DREJTOR NË DREJTORINË E FINANCËS DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Kodet Ligjet për Prokurorinë Legjislacioni Penal AKTE NËNLIGJORE Ligje të tjera Legjislacion Ndërkombëtar Njoftime Media Prokuroria e Posaçme BKH Vende Vakante Prokuroria e Posaçme BKH Programi i Transparencës PROGRAMI I TRANSPARENCËS SPAK PROGRAMI …

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE DREJTOR NË DREJTORINË E FINANCËS DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE Read More »

NJOFTIM PËRFUNDIMTAR PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Kreu Rreth nesh Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Vende Vakante SPAK BKH Njoftime PROGRAMI I TRANSPARENCËS Raporti vjetor Kontakt NJOFTIM PËRFUNDIMTAR PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE   Në zbatim të nenit 22 të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Ligjit nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e …

NJOFTIM PËRFUNDIMTAR PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Kreu Rreth nesh Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Vende Vakante SPAK BKH Njoftime PROGRAMI I TRANSPARENCËS Raporti vjetor Kontakt NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Lloji i diplomës “Shkenca Shoqërore” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor/Master Profesional” Pozicioni  Specialist (Sekretari – Protokolli) në …

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Kreu Rreth nesh Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Vende Vakante SPAK BKH Njoftime PROGRAMI I TRANSPARENCËS Raporti vjetor Kontakt NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Lloji i diplomës “Shkenca Juridike” niveli minimal i diplomës “Master Shkencor/Master Profesional” Pozicioni  Specialist i Burimeve Njerëzore në …

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Legjislacioni Penal AKTE NËNLIGJORE Vendime të GJEDNJ Marrëveshje Njoftime Media Prokuroria e Posaçme BKH Vende Vakante Prokuroria e Posaçme BKH PROGRAMI I TRANSPARENCËS Kontakt NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË …

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Legjislacioni Penal AKTE NËNLIGJORE Vendime të GJEDNJ Marrëveshje Njoftime Media Prokuroria e Posaçme BKH Vende Vakante Prokuroria e Posaçme BKH PROGRAMI I TRANSPARENCËS Kontakt NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË …

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Legjislacioni Penal AKTE NËNLIGJORE Vendime të GJEDNJ Marrëveshje Njoftime Media Prokuroria e Posaçme BKH Vende Vakante Prokuroria e Posaçme BKH PROGRAMI I TRANSPARENCËS Kontakt NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR LËVIZJE PARALELE …

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Legjislacioni Penal AKTE NËNLIGJORE Vendime të GJEDNJ Marrëveshje Njoftime Media Prokuroria e Posaçme BKH Vende Vakante Prokuroria e Posaçme BKH PROGRAMI I TRANSPARENCËS Kontakt NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE …

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE Read More »

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL

Kreu Rreth nesh Misioni Veprimtaria Drejtuesi i SPAK Prokurorët Drejtori i BKH Struktura Prokuroria e Posaçme Byroja Kombëtare e Hetimit Legjislacion Kushtetuta Legjislacioni Penal AKTE NËNLIGJORE Vendime të GJEDNJ Marrëveshje Njoftime Media Prokuroria e Posaçme BKH Vende Vakante Prokuroria e Posaçme BKH PROGRAMI I TRANSPARENCËS Kontakt SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË …

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL, LËVIZJE PARALELE DHE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL Read More »